Mobil menü
Telefon
+90(533) 642 3922
Email
info[@]zeynar[.]com[.]tr
Adres
Samandağ / HATAY

Anaç Çeşitleri

Anasayfa     >     Fidan Çeşitleri      >    Anaç Çeşitleri
Myrobolan B, GF31 Anaç Fidanları görseli
Myrobolan B, GF31 Anaç Fidanları
MYROBOLAN ANAÇLARI

Myrobolan B, Myrobolan GF 31 anaçlarının büyük hacimli taç oluşturmasından dolayı son yıllarda daha zayıf gelişen Myrobolan 29-C anaçları önem kazanmıştır.

Can grubu (P. Cerasifera) eriklerle aynı türe girer ve ağır topraklarda dahil olmak üzere farklı topraklarda kullanılabilen eriklerde en yaygın kullanılan anaçlardır.

Myrobolan 29-C anacı yarı bodur özelliğinde olup Myrobolon çöğür anacının % 70-80’i kadar büyüklüğünde ağaçlar oluşturur.

Bakteriyel kansere ve meşe kök mantarına hassastır.

Orta derinlikte kök sistemi geliştirir.

Myrobolan 29 C klon anacı üzerinde sıra üzeri 3- 3,5m, sıralar arası 4,5-5m aralık ve mesafe uygulanabilir.

Myrobolan B, Myrobolan GF31 ve Kayısı Çöğürü anaç çeşitlerini Hatay Zeynar fidancılık firmasından temin edebilirsiniz.
Detay
C-35 Sitranjı Anaç Fidanı görseli
C-35 Sitranjı Anaç Fidanı
C-35 Sitranjı (Poncirus trifoliata (L.) Raf. X Citrus sinensis. Osb. 'Ruby')

Ruby Kan portakalı ve üç yapraklı anacının melezlenmesi ile Kaliforniya Üniversitesi tarafından geliştirilerek 1987 yılında üreticilere verilmiştir.
CTV ve Pytophthora hastalıklarıyla nematodlara karşı dayanıklıdır. Soğuklara dayanımı Carrizo sitranjı benzer kireçli topraklara karşı daha az dayanıklıdır.
Yüksek pH’da demir noksanlığı ile çinko- mangan noksanlıklarına karşı dayanıklıdır.
Ağaçları orta büyüklüktedir ve Carrizo üzerine aşılı olanlardan %25 kadar daha küçük taç yapar. Kumlu, kumluilli ve killi topraklara uyumu iyidir. Ancak, kireçli topraklara Carrizo sitranjından daha duyarlıdır.

Verim kapasitesi çok yüksek bir anaç olup birim taç hacmine alınan verim karşılaştırıldığında diğer anaçlardan daha yüksek verim alınmaktadır.

Tüm anaç fidanı çeşitleri en sağlıklı fidanlar ve en uygun fiyatlarla Zeynar Fidancılıkta.
Detay
Carrizo ve Troyer Sitranjları Anaç Fidanı görseli
Carrizo ve Troyer Sitranjları Anaç Fidanı
Carrizo ve Troyer Sitranjları (Citrus sinensis (L.) Osb.x Poncirus trifoliata (L.) Raf.)

Carrizo ve Troyer sitranjları iki kardeş çeşittir ve özellikleri birbirlerine çok benzemektedir. Burada Carrizo her ikisine karşılık olarak anlatılacak ve farklılıklar (eğer var ise) ayrıca belirtilecektir.

Aslında bu çeşitler Florida’da 1894 – 1895 yıllarında meydana gelen donlardan sonra üç yapraklının soğuklara dayanıklılık özelliğinden yararlanarak yenilebilir portakal geliştirmek için Swingle tarafından 1897 yılında geliştirilmiştir.
Ebeveyn olarak Washington Navel portakalı x Üç yapraklı kullanılmış ancak meyvelerinin yenilemeyeceği anlaşılınca soğuklara dayanıklı anaç olarak değerlendirilmiştir.

İsrail’de meyve kalitesi nedeniyle mandarinlerde kullanılan en yaygın anaç Carrizodur. Özellikle CTV’ye dayanıklılığı nedeniyle portakal ve altıntoplar için anaç olarak çok yaygın şekilde kullanılmaktadır.
Carrizo sitranjı meyveleri çekirdekli ve yüksek oranda nüseller embriyoni göstermektedir ve anaç olarak kolaylıkla çoğaltılabilmektedir. Tohumla çoğaltım ve aşılanması kolaydır. Üzerine aşılı ağaçlar kumlu, kumlu- tınlı topraklarda iyi gelişmektedir.
Kireçli topraklarda üç yapraklı’dan görece daha iyi olsa da zayıf geliştiği bildirilmekle beraber, ülkemizde yapılan dikimlerde herhangi bir pH sorunuyla karşılaşılmamıştır.
Kaliforniya' da ve Akdeniz Ülkelerinde anaç olarak başarı ile kullanılmaktadır. Kardeşi olan Troyer sitranjına göre daha hızlı gelişmekte ve meyve kalitesine daha olumlu etki yapmaktadır.
Verimliliği yüksek, meyveye yatması erkendir. Kök nematoduna (Radopholus similis Cob.) toleranttır. Uçkurutana dayanıklıdır. Troyer sitranjına göre kuraklığa daha dayanıklıdır. Kuraklığa ve nematoda dayanıklıdır. Göçüren ve uçkurutan hastalığına dayanıklı, exocortis (cüceleşme- CEV) virüs hastalığına çok duyarlıdır. İspanya'da portakal, mandarin ve mandarin melezlerinin %80'ni Carrizo sitranjı üzerine aşılanmaktadır. Güney Afrika 'da da en çok kullanılan anaçlar arasında bulunmaktadır.
Detay
Turunç Anaç Fidanı  görseli
Turunç Anaç Fidanı
Turunç (C. aurantium L.) anacı

Turunç günümüze kadar Akdeniz Havzasında ve gerekse diğer turunçgiller üreticisi ülkelerde portakal, mandarin, limon ve altıntoplar için en çok kullanılan anaç olmuştur.

Turunç üzerine aşılı ağaçlar orta kuvvetli ve irilikte ağaçlar oluşturmaktadır. Limon grubu anaçlarına göre daha yavaş büyümektedir. Bu anaç üzerine aşılı çeşitlerin kuraklığa dayanımı orta derecedir. Turunç yüksek toprak pH’sına orta derecede dayanım gösterdiği için ağır, drenajı zayıf topraklarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kirece karşı dayanıklıdır ve kazık kök yapmaya eğilimlidir. Limonların bazıları ve satsuma mandarini dışındaki tür ve çeşitlerle genellikle iyi uyuşma gösterir. Turunç üzerine aşılı ağaçlar standart kabul edilen büyüklükte taç oluştururlar. Dona dayanımı iyidir. Kolay çoğaltılır. %85-90 oranında poliembriyoni göstermektedir.
CTV ve uçkurutan hastalıklarına duyarlıdır. Cüceleşme (Exocortis), gözenek virüs hastalığı (Xyloporosis) ve kök boğazı çürüklüğüne (Phytophtora) dayanıklıdır. Tüm Akdeniz bölgesinde yaygın olarak kullanılır.

Tüm turunç anaçları ve meyve anaç çeşitleri en sağlıklı fidanlar ve en uygun fiyatlarla Hatay fidan üretim merkezi Zeynar Fidancılıkta.
Detay
Üç Yapraklı Anaç Fidanı görseli
Üç Yapraklı Anaç Fidanı
Üç Yapraklı (Poncirus trifoliata var)
Orta ve Kuzey Çin’de süs bitkisi olarak, Japonya’da ise özellikle satsuma için kullanılan bir anaçtır. Yaprakları 3 parçalı yapıda ve her bir parça birbirine yakın büyüklüktedir. Turunçgiller içinde yaprağını döken tek türdür. Kışın yaprağını dökmesine karşın zorunlu bir dinlenme isteği yoktur. Çiçek tomurcuğu oluşumu bir yıl önceden meydana gelir. Meyvelerinde ortalama 45-50 tohum bulunur.

Yüksek oranda poliembriyonik, dikenli ve yavaş büyüyen bir yapıdadır. Exocortis (CEV- Cüceleşme) hastalığına çok duyarlıdır, fakat xyloporosis ve CTV’ye dayanıklıdır. Nematoda ve phytopthoraya da dayanıklıdır. En önemli özelliklerinden biri de soğuklara olan toleransıdır. Dinlenme döneminde -26 °C’ye kadar dayanım gösterebilir. Ancak dinlenmeye geç girdiği için sonbaharın geç donlarına karşı hassasiyet gösterebileceği bildirilmiştir.

Kireç ve yüksek pH’ya oldukça duyarlıdır. Soğuklara ve tristezaya toleransı nedeniyle melezleme çalışmalarında sıkça kullanılmış ve kullanılmaktadır. Aslında, sadece turunçgillerde değil, tüm meyvecilik içerisinde ilk organize ıslah çalışması 19. Yüzyıl sonlarında üç yapraklı ile başlamıştır. Bu çalışmalar sonucunda da günümüzde anaç olarak popüler olan sitranj (Carrizo ve Troyer) ve Citrumelo (Swingle Citrumelo) çeşitleri çıkmıştır.
Detay
Volkameriana Anaç Fidanı görseli
Volkameriana Anaç Fidanı
Volkameriana (Citrus volkameriana V. Ten. Pasq)

Volkameriana anacının İtalya kökenli ve limon x turunç melezi olduğu öngörülmektedir. Çok yaygın olarak kullanılan bir anaç değildir. Kaba limona benzer şekilde farklı toprak koşullarına adaptasyon yeteneği yüksektir. Ancak sıcak bölgelerde çok kuvvetli ve verimli ağaçlar oluşturmaktadır. Kireçli topraklarda iyi gelişme göstermektedir.

Tuzluluğa toleransı zayıftır. İspanya’da yapılan çalışmalarda Volkameriana’nın demir alımında, yaygın olarak kullanılan turunçtan dahi daha etkin olduğu bulunmuştur. Tohumla çoğaltımı ve aşılanması kolay, büyümesi kuvvetli ve verime erken yatmaktadır.

Meyve kalitesine etkileri özellikle ilk yıllarda iyi değildir. S.Ç.K.M./Asit oranını bir miktar azalttığı, granülasyona neden olabildiği, meyve iriliğini önemli ölçüde arttırdığı belirtilmiştir. Volkameriana anacı nematodlara duyarlı olmasına rağmen, Cüceleşme (Exocortis - CEV), tristeza (göçüren) ve xyloporosis virüs ve viroid hastalıklarına toleranttır. Uçkurutan hastalığına (Phoma tracheiphila) ve Phytophthora parasitica’ya toleranttır. Düşük sıcaklıklara ve kış dinlenme döneminde Phytophthora citrophthora'ya çok duyarlı bir anaçtır. Tüm turunçgil tür ve çeşitleri ile çok iyi uyuşmaktadır.
Detay
Toplam 6 Ürün Görüntüleniyor.
Facebook'ta Paylaş
Paylaş
Zeynar Fidancılık Ltd. Şti.
Samandağ yolu üzeri Tomruksuyu belediyesi Cumhuriyet Mh. No:15 Samandağ / Hatay
Necim Mışraklı - +90(533) 642 3922